Będzie kolejny samochód pożarniczy


Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie kolejna jednostka OSP w gminie Kaczory otrzyma nowy samochód ratownictwa pożarniczego. Tym razem będzie to jednostka OSP w Kaczorach.

–  Kaczorska jednostka OSP obsługuje większość organizowanych akcji ratowniczych. Potwierdzają to statystyki z minionego roku. Na 62 przeprowadzone akcje, nasza jednostka uczestniczyła w 56. Uzasadniona jest więc potrzeba nowego auta. Należy podkreślić, że zakup nowego środka transportu obciąży budżet gminny tylko w wysokości 70.000,-. To o 50.000,- mniej niż rok temu, kiedy podjęliśmy decyzję o zakupie samochodu dla jednostki OSP Dziembowo – przekonywał radnych podczas poniedziałkowej sesji Florian Kledzik – komendant gminny OSP w Kaczorach. Radni jednogłośnie uznali  to za propozycję  nie do odrzucenia i dali wójtowi gminy zielone światło w tej kwestii.

 – Zakup kolejnego  samochodu to nieprzewidziany wydatek, jednak taka okazja rzadko się zdarza i nie można jej przegapić. Dziękuję radnym za jednomyślność w tej sprawie – powiedział wójt gminy  Brunon Wolski.

Zakup nowego samochodu pożarniczego to nie jedyny temat dyskusji radnych, która odbyła się 26 kwietnia. Już na samym początku doszło do burzliwej wymiany zdań na temat inwestycji drogowych na terenie gminy, realizowanych przez powiat. Następnie przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty i Sportu Kazimierz Załachowski przedstawił informację z działalności Biblioteki Gminnej w Kaczorach, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kalka relację ze spotkania z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Noteć” w Kaczorach. Głos zabrał również  włodarz gminy, który  ustosunkował się  do  wcześniejszej wypowiedzi radnego Mariana Martenki, dotyczącej budowy dróg powiatowych w  gminie. Przedstawił także swoje stanowisko w sprawie zastosowania odnawialnych źródeł energii w gminie.

 –Wiatraków nie będziemy stawiać, dopóki nie zostanie opracowane studium. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia i opinie zagranicznych gmin, które zdecydowały się na dużą ich ilość, jestem bardziej przychylny bateriom słonecznym. Są one mniej uciążliwe dla mieszkańców i nie zajmują miejsca na inwestycje. W grę wchodzą również pompy grzewcze, które można by zastosować w budynkach komunalnych. Jednak na tym etapie są one dla nas mało opłacalne – powiedział wójt gminy.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 r.  Ustalili liczbę punktów sprzedaży napoi alkoholowych powyżej 4,5% na 40 oraz odległość punktów sprzedaży od szkół, przedszkoli, miejsc kultu religijnego, cmentarzy, kąpielisk  na 50 m.. Opowiedzieli się za udzieleniem pomocy finansowej gminie Piła, dotyczącej sfinansowania pobytu nietrzeźwych mieszkańców okolic Kaczor  w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Upoważnili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom. Wyrazili zgodę  na przystąpienie gminy Kaczory do projektu „Zawód kierowcy na lepsze jutro”, realizowanego przez WORD w Pile.

W końcowej części  XXX sesji  komendant Florian Kledzik przedstawił sprawozdanie z pracy jednostek OSP na terenie gminy.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP