Budowa Drogi Rowerowej


Na czas realizacji inwestycji przez Gminę Piła zadanie pn. Przebudowa ul. Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemosyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” planuje się rozpoczęcie robót z dniem 12.09.2017 r.

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych będą występowały utrudnienia w ruchu drogowym oraz nastąpi zmiana organizacji ruchy na czas trwania budowy. Ulica Wawelska będzie drogą jednokierunkową. Ruch jednokierunkowy będzie odbywał się:

  1. Z łącznicy z drogą Krajową nr 11 w kierunku miasta Piły.
  2. Z łącznicy z drogą Krajową nr 11 w kierunku Kaczor.

Od strony centrum miasta Piły oraz od strony Kaczor na ul. Wawelskiej będzie zakaz wjazdu.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP