Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz zatok autobusowych


W dniu 23 kwietnia 2018r. Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kaczory Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 3 : Energia. Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 2 118 604,54 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 647 426,89 zł.

Projekt realizowany przez Gminę Kaczory w partnerstwie z Gminą Piła.

W ramach zadania zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Piła – Kaczory o łącznej długości 6,48 km. Odcinek leżący na terenie Gminy Piła wynosi 2,38 km, natomiast pozostała trasa, stanowiąca większość leży na terenie Gminy Kaczory. Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr. 1112P, koniec przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Nawierzchnia będzie głównie bitumiczna, w miejscach położonych na terenach leśnych znajdzie się nawierzchnia tłuczniowa. W ramach projektu przebudowana zostanie także zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą regionu – miastem Piła i ułatwi komunikację niezmotoryzowaną, w szczególności dla osób jeżdżących do pracy w Pile. Realizacja pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią.

Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, odcinki osłonięte są drzewami. Dzięki temu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu jak i oparów spalin.

Termin realizacji zadania został wyznaczony na 15 listopada 2018r.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat