Dodatki mieszkaniowe


Dodatki mieszkaniowe przyznawane są zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami) oraz w świetle rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ).

Głównym założeniem ustawy jest obligatoryjna pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych dla tych najemców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i nie mają wystarczających środków na pokrycie czynszów najmu oraz innych wydatków na mieszkanie. Dodatek mieszkaniowy jest to rodzaj publicznoprawnego świadczenia pieniężnego przysługującego osobie, która spełnia określone prawem warunki. Ustawa reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy określając tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, kryterium dochodowe przypadające na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Normatywna powierzchnia wynosi: osoba samotna – 35 m2, dwie osoby – 40 m2, trzy osoby – 45 m2, cztery osoby – 55 m2, pięć osób – 65 m2, sześć osób – 70 m2. Jeżeli choć jedna osoba jest niepełnosprawna i porusza się na wózku inwalidzkim, ten limit można powiększyć o 15 m2.

Istotnym kryterium przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego jest dochód przypadający na każdą osobę w danym gospodarstwie domowym. Określa się go jako procent najniższej emerytury.

O dodatek mieszkaniowy ma prawo ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego spełniając jednocześnie warunki wynikające z ustawy.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie gminy:

– wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

– deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Brak tytułu prawnego do lokalu wyklucza przyznanie mieszkańcowi gminy dodatku mieszkaniowego.

Jadwiga Wojnicka
/kierownik USC w Kaczorach/

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat