Gmina Kaczory i Gmina Piła podpisały umowę partnerską


We wtorek, 17 października w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach doszło do podpisania umowy partnerskiej między wójtem gminy Kaczory Brunonem Wolskim a prezydentem miasta Piły Piotrem Głowskim na rzecz realizacji wspólnego projektu pn.” Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

Zawarcie umowy jest pierwszym etapem do uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020  na realizację w/w projektu. Projekt przewiduje budowę drogi dla rowerów na odcinku Kaczory – Piła o łącznej długości ok. 6,5 km oraz przebudowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową przy ul. Nowe Osiedle w Kaczorach.

Głównym celem zadania jest: poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Kaczory i miasta Piły oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Planowana droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą powiatu. Będzie stanowić dogodny dojazd do szkół i pracy oraz atrakcyjną trasę rekreacyjną dla mieszkańców gminy Kaczory oraz gminy Piła.

Planowany ogólny koszt realizacji projektu wynosi ok. 2 000 0000 zł. Wartość kosztorysowa zadania po stronie Gminy Kaczory to kwota 1 300 000 zł.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP