Gmina Kaczory „Liderem Segregacji 2015”


21 września w sali miejskiej Inwest Park w Pile Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” zorganizował konferencję pod hasłem „Myślę…więc segreguję”, poświęconą rozwojowi selektywnej zbiórki odpadów. Podczas konferencji Marek Tchórzka – przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „PRGOK” oraz Zygmunt Jasiecki – przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „PRGOK” wręczyli nagrodę „Lider Segregacji 2015” gminie, która uzyskała najlepsze wyniki w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w 2015 r. Laureatem nagrody została gmina Kaczory, która w 2015 r. wyróżniła się na tle innych gmin rekordową ilością selektywnie zebranych odpadów, wyrażoną w kilogramach na jednego mieszkańca. Wynik Lidera Segregacji 2015 to 73 kg (dla porównania gminy sąsiednie: Wysoka – 34 kg, Wyrzysk – 45 kg, Ujście – 53 kg, miasto Piła – 55 kg, Miasteczko Krajeńskie – 58 kg, Białośliwie – 43 kg).

Nagrodę w imieniu wójta gminy Kaczory odebrali przedstawiciele gminy – Monika Baszczyn – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg oraz Henryk Witt – sołtys gminy Kaczory. W konferencji uczestniczyli również inni przedstawiciele gminy Kaczory: Kazimierz Pluciak – inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska, Mariola Zielińska – sołtys wsi Rzadkowo i Jan Kieruj – sołtys wsi Dziembowo.

Podczas konferencji m.in. przedstawione zostały prognozowane wskaźniki recyklingu i odzysku uzyskane przez związek w najbliższych pięciu latach. Z przedstawionej prezentacji wynikało, że przy bieżącym tempie rozwoju selektywnej zbiórki odpadów, związek już w 2016 r. może mieć problem z osiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu. Co będzie się wiązało z koniecznością zapłaty kary. Jeśli nie wzrośnie liczba osób segregujących odpady to w 2020 r. wysokość kary może sięgnąć nawet 1 261 632,23 zł. Dlatego podczas konferencji zastanawiano się w jaki sposób przekonać mieszkańców do segregowania odpadów. Przypomniano również zasady właściwej segregacji śmieci (poradnik dla przypomnienia publikujemy w załączniku poniżej).

fot. archiwum Związku Międzygminnego „PRGOK”

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP