Gmina Kaczory realizuje obecnie dwie inwestycje.


Pierwszą jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach. Firma INFRA Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego, która wygrała przetarg rozpoczęła już realizację zadania. Inwestycja była konieczna ze względu na wymogi dotyczące ochrony środowiska stawiane przez WIOŚ. Modernizacja obiektu nie może zakłócić jego ciągłej eksploatacji. Zakończenie całej inwestycji przewidziane zostało na czerwiec 2017 r. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 8 544 810 zł brutto.

Drugą inwestycją jest budowa ulic Lipowej, Bukowej, Grabowej, Akacjowej, Dębowej, Kasztanowej w Kaczorach. Zakres prac obejmuje wykonane podjazdów i podejść do posesji z kostki brukowej oraz wykonania drugiej warstwy nawierzchni jezdni ulicy Lipowej. Zadanie realizuje firma TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk z Piły, która zobowiązała się zakończyć inwestycję w październiku br. Realizację zadania wykonawca wycenił na kwotę 455 609,11 zł.

Najbliższą planowaną inwestycją jest przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. Gotowa jest już dokumentacja projektowa i trwają prace nad rozpisaniem przetargu. Do końca bieżącego roku gmina planuje wyłonić wykonawcę.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP