I sesja Rady Gminy Kaczory już za nami


19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach odbyła się I sesja Rady Gminy Kaczory w nowej kadencji. W trakcie obrad dokonano wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących rady oraz  powołano  skład osobowy stałych komisji rady. Część roboczą obrad poprzedziło uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie złożone przez wójta gminy Brunona Wolskiego.

Sesję inauguracyjną otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny – Ryszard Grzelak. Po wysłuchaniu hymnu prowadzący posiedzenie Ryszard Grzelak odczytał rotę ślubowania, a  po wyczytaniu nazwiska przez najmłodszego radnego Mariusza Kończaka, radni kolejno wypowiadali „ślubuję”.  Ślubowanie o następującej treści złożył także nowo wybrany wójt gminy Brunon Wolski: „Obejmując urząd Wójta Gminy Kaczory, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kaczory”.

 W dalszej części trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie: Janusz Michaelis, Henryk Witt, Grzegorz Puchała przeprowadziła tajne głosowanie na przewodniczącego rady gminy. Bezwzględną większością głosów radni wybrali na to stanowisko Stefana Kowala. W wyniku  kolejnego tajnego głosowania funkcje wiceprzewodniczących rady gminy radni powierzyli Ryszardowi Grzelakowi i Kazimierzowi Załachowskiemu. Ustalono także (w głosowaniu jawnym) składy, w których będą pracować poszczególne stałe komisje. I tak, Komisja Rewizyjna to następujące osoby: Henryk Kalka (przewodniczący komisji), Józef Ligenza (z-ca przewodniczącego komisji) i Katarzyna Rajek (członek); Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Andrzej Rybiński (przewodniczący komisji), Mariusz Kończak (z-ca przewodniczącego komisji), Henryk Witt (członek); Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu: Grzegorz Puchała (przewodniczący komisji), Henryk Witt (z-ca przewodniczącego komisji), Andrzej Rybiński (członek) i Ryszard Grzelak (członek); Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Jan Kieruj (przewodniczący komisji), Stanisław Mizerkiewicz (z-ca przewodniczącego komisji), Mariusz Kończak (członek) i Stefan Kowal (członek); Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Dariusz Krupa (przewodniczący komisji), Janusz Michaelis (z-ca przewodniczącego komisji), Damian Nowak (członek) i Kazimierz Załachowski (członek).

W końcowej części obrad głos zabrał Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory.  Włodarz gminy zapowiedział, że w bieżącej kadencji będą realizowane zadania przedstawione w programie wyborczym KWW Stabilna Gmina Brunona Wolskiego oraz działania na rzecz ochrony gminnej przyrody. Jak podkreślił, działania samorządu gminnego będą realizowane w oparciu o opinie mieszkańców gminy i współpracę z lokalną społecznością. Kończąc wypowiedź, zaznaczył że nie wątpi w dobrą współpracę z obecną radą gminy. Zapewniał, że na sesjach w bieżącej kadencji będzie dyskusja i praca merytoryczna, a wójtowi i wszystkim radnym będzie przyświecał jeden cel. Tym celem będzie działalność dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kaczory.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat