Informacja Komisarza Wyborczego w Pile


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Pile

z dnia 21 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) , w celu powołania w gminie Kaczory obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokona

dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 24 września 2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3 kandydatów,

– Nr 2, w liczbie 3 kandydatów,

– Nr 3, w liczbie 1 kandydata,

– Nr 4, w liczbie 4 kandydatów,

– Nr 5, w liczbie 3 kandydatów.

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3 kandydatów,

– Nr 2, w liczbie 3 kandydatów,

– Nr 3, w liczbie 1 kandydata,

– Nr 4, w liczbie 4 kandydatów,

– Nr 5, w liczbie 3 kandydatów.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 24 września 2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Pile I

/-/Daniel Jurkiewicz

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP