Informacja o Regionalnym Ośrodku EFS w Pile


Głównym celem powstałego przy Agencji Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile – Regionalnego Ośrodka  EFS jest przede wszystkim aktywne promowanie wiedzy związanej z EFS, animowanie lokalnych organizacji oraz pomaganie im w przygotowywaniu wysokiej jakości projektów EFS.

Działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek EFS, przyczyniają się do:
1.    Propagowania wiedzy związanej z EFS, szerokimi możliwościami i korzyściami wynikającymi z jej wdrażania i aplikowania o środki EFS w regionie.
2.    Aktywnego popularyzowania idei i praktyki partnerstwa na rzecz lokalnego rozwoju.
3.    Wsparcia potencjalnych projektodawców w aplikowaniu o środki EFS i wdrażaniu projektów poprzez świadczenie bezpłatnej informacji, doradztwa specjalistycznego i szerokiej oferty szkoleniowej.

Usługi Regionalnego Ośrodka EFS w Pile obejmują:
1.    Szkolenia beneficjentów EFS z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej procedur aplikowania do EFS w tym: problematyki objętej wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzania projektem, jak również cykl szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu pomocy publicznej, partnerstwa publiczno prywatnego.
2.    Animowanie inicjatyw lokalnych z zakresu rozwoju zasobów ludzkich i współpracy partnerskiej, które mogą być współfinansowane z EFS oraz pomoc projektodawcom w przygotowaniu i wdrażaniu wysokiej jakości projektów.
3.    Informacje i promocja EFS poprzez organizowanie konferencji, publikacje w prasie, TV, radio, na stronach www, oraz poprzez wydawnictwo materiałów informacyjno-promocyjnych.
Zasięg działania REGIONALNY OŚRODEK EFS Piła: obejmuje swoimi usługami osiem powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski.

Adresatami działań Regionalnego Ośrodka EFS w Pile są:
1.    Organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS.
2.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (np. ośrodki pomocy   społecznej, centra pomocy rodzinie).
3.    Instytucje rynku pracy tj.: ochotnicze hufce pracy, urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej.
4.    Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych).
5.    Szkoły i instytucje szkoleniowe.
6.    Ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego.
7.    Małe Średnie Przedsiębiorstwa (MSP).
8.    Osoby indywidualne zainteresowane informacją o  EFS.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat