Informacja o zakresie badań ankietowych przeprowadzanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu


Realizując misję statystyki publicznej w zakresie badań ankietowych, na terenie Gminy Kaczory będą przeprowadzane w kwietniu br. następujące badania:

  1. Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

  2. Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

Wyżej wymienione badania realizowane są na terenie całego kraju przez ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych. Każdy z ankieterów na terenie województwa wielkopolskiego posiada legitymację wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankietera można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie pod numerem telefonu 61 27 98 302 i 61 27 98 356.

Badania prowadzone są metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jest próba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badania są dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów – osób odpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.

„Badanie aktywności ekonomicznej ludności” stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywane do interpretowania zjawisk występujących na rynku pracy z punktu widzenia jednostki, rodziny i gospodarstwa domowego. Na wyniki badania oczekują instytucje zajmujące się problemami rynku pracy, analitycy, organizacje międzynarodowe oraz obywatele RP.

Badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach” pozwala scharakteryzować prywatne i zawodowe podróże mieszkańców Polski, a także przyczyny nieuczestniczenia w tych podróżach, z uwzględnieniem podziału na podróże krajowe i zagraniczne.

Z powyższych względów warto wziąć udział w badaniu ankietowym.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

---------------------------------------

Ankieta konsultacyjna w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Kaczory statusu miasta

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat