Kaczory – Gminą Fair Play 2015


W marcu br. gmina Kaczory przystąpiła do udziału w XIV edycji konkursu „GMINA FAIR PLAY 2015 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, której organizatorem była Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, działająca przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Główną ideą konkursu było wskazanie polskim i zagranicznym firmom gmin przyjaznych przedsiębiorczości, w których można inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc i doradztwo ze strony wykwalifikowanych pracowników urzędu, których poziom zachowań etycznych jest niekwestionowany.

Konkurs składał się z dwóch etapów i został przeprowadzony w okresie od marca do września br. W pierwszym etapie komisja konkursowa dokonała wnikliwej analizy ankiet, złożonych przez uczestników konkursu. Ocenie podlegały m.in.: warunki prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja i jakość obsługi inwestorów, dostęp do infrastruktury technicznej, promocja gminy, oferta inwestycyjna, jakość i zakres infrastruktury biznesu oraz inwestycji własnych gminy. W ramach drugiego etapu przeprowadzony został audyt certyfikacyjny oraz badanie losowo wybranych inwestorów, którzy realizowali lub rozpoczęli proces inwestycyjny na terenie gmin, uczestniczących w konkursie. Audyt miał za zadanie potwierdzić informacje zawarte w ankietach i uzyskać dodatkowe informacje, świadczące o przyjazności i rzetelności gmin wobec inwestorów. W gminie Kaczory audyt odbył się w dniu 17 sierpnia 2015 r. i został przeprowadzony przez panią Elżbietę Kozianowską. W ramach audytu zorganizowane zostały spotkania z pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawicielami biznesu z gminy. Odbyła się również wizytacja obiektów inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2010-2015.

Na podstawie przygotowanej przez audytorów rekomendacji kapituła konkursu we wrześniu br. podjęła decyzję o przyznaniu gminie Kaczory certyfikatu „GMINA FAIR PLAY 2015 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, który jest potwierdzeniem spełnienia ustalonych standardów w zakresie obsługi i realizacji inwestycji.

Uroczyste wręczenie certyfikatu władzom gminy nastąpi podczas uroczystej gali już w najbliższy piątek 23 października 2015 r. w Warszawie.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP