Okolicznościowe spotkanie w Urzędzie Gminy


W miniony piątek, 12 października w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Goszczono na nim dyrektorów placówek oświatowych gminy Kaczory oraz pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Gospodarze spotkania – wójt Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal częstując słodkim ciastem i kawą, złożyli pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. W podzięce za trud włożony w rozwój oświaty na terenie gminy, zaproszeni otrzymali zasłużone nagrody i okolicznościowe kwiaty. W sposób szczególny została wyróżniona Teresa Strzelecka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie, która w dowód uznania za dotychczasowy dorobek w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej otrzymała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W trakcie spotkania włodarz gminy docenił dotychczasowe wyniki i osiągnięcia placówek oraz pochwalił dyrektorów za indywidualne podejście w ich kierowaniu. Podkreślił, że gmina Kaczory od wielu lat pieczołowicie dba o rozwój bazy oświatowej. Działo się tak nawet wówczas, gdy gmina nie był jeszcze organem prowadzącym. Rada Gminy zawsze przychylnie podchodziła do inwestycji oświatowych i nigdy na ich realizację nie szczędziła grosza. W ostatnich latach w gminie powstały trzy nowoczesne obiekty szkolne wraz z salami gimnastycznymi. Pozostałe placówki były systematycznie modernizowane. Na realizację tych zadań – jak zaznaczył wójt – wydatkowano znacznie więcej środków z budżetu gminy niż aktualnie na budowę basenu. Wychowaniem przedszkolnym w gminie objętych jest sto procent dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP