Okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Tradycją stało się już, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach odbywa się okoliczne spotkanie. Co roku goszczą na nim dyrektorzy placówek oświatowych gminy Kaczory oraz pracownicy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli. Spotkanie jest formą podziękowania za trud włożony w wychowanie młodych pokoleń oraz wkład w rozwój oświaty na terenie gminy.

W tym roku spotkanie odbyło się 13 października i jak zwykle przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, było okazją do wymiany doświadczeń i wspólnych rozmów o problemach w szkołach i przedszkolach.

Gospodarze spotkania – wójt gminy Brunon Wolski i przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal częstując słodkim ciastem i kawą, złożyli pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia. Życzyli dużo zdrowia, wielkiej pomyślności, zadowolenia z wykonywanego zawodu oraz wymiernych efektów w pracy. Dziękowali za osiągnięte w tym roku wyniki w nauczaniu oraz pracę na wysokim poziomie.

Miłym akcentem było wręczenie pracownikom oświaty zasłużonych nagród i okolicznościowych kwiatów.

Na spotkaniu podkreślano bardzo dobrą organizację oświaty w gminie, z czym trudno się nie zgodzić. Dzieci i młodzież mają tu bardzo dobre warunki do kształcenia i rozwoju. W gminie funkcjonuje gimnazjum, trzy nowoczesne dobrze wyposażone szkoły podstawowe o klasach I –VI, jedna szkoła podstawowa o klasach I-III oraz szkoła filialna o tej samej strukturze. W palcówkach naukę pobiera 497 uczniów szkół podstawowych oraz 210 gimnazjalistów. Przy szkołach w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie zlokalizowane są nowoczesne i funkcjonalne hale sportowe, a przy gimnazjum i szkole podstawowej w Kaczorach także boisko wielofunkcyjne typu „Orlik” oraz kryta pływalnia, w której dzieci z całej gminy uczą się pływać w ramach cotygodniowych lekcji wychowania fizycznego. Wyżej wymienione placówki osiągnęły w roku szkolnym 2014/2015 bardzo dobre wyniki w nauczaniu. Przykładem są wyniki z egzaminu szóstoklasisty zarówno w części pierwszej – j. polski i matematyka jak i w części drugiej – j. angielski. Średnia gminy (w procentach) w części pierwszej wyniosła 67,36 i była wyższa od średniej powiatu (62,5), średniej województwa (65,02) oraz średniej kraju (67). Wyniki z egzaminu z j. angielskiego również przedstawiały się imponująco. Średnia gminy w tej części wyniosła 79,36 i była również wyższa od średniej powiatu (74,05), średniej województwa (76,71) i średniej kraju (78). Bardzo dobrze wypadł także egzamin gimnazjalny w Kaczorach z przedmiotów historia – WOS. Wynik z tego egzaminu wyniósł (w procentach) 63,58 i był najlepszy w powiecie.

Dumą gminy są także przedszkola, od 1990 r. dostępne dla wszystkich chętnych dzieci. Wychowaniem przedszkolnym w siedmiu obecnie działających palcówkach objętych jest 255 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda placówka posiada bezpieczny plac zabaw, otwarty także popołudniami oraz w soboty i niedziele dla wszystkich dzieci.

W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli oraz 48 pracowników administracji i obsługi.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP