Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O NAS
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim to projekt w ramach poddziałania 7.3.2.
Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Działanie 7.3. Ekonomia społeczna
Poddziałanie 7.3.2. Ekonomia społeczna – projekty konkursowe
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej (ES) w subregionie pilskim dzięki wsparciu
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, promowanie korzyści jakie niesie ze sobą ekonomia społeczna.
KTO MOŻE SKORYSTAĆ Z OFERTY?
1. Podmioty ekonomii społecznej z subregionu pilskiego
(np.: organizacje pozarządowe, podmioty reintegracyjne w tym ZAZ, WTZ, CIS, KIS, Spółdzielnie w tym pracy,
socjalne, inwalidów, niewidomych, przedsiębiorstwa społeczne)
2. Instytucje otoczenia ekonomii społecznej z subregionu pilskiego
(np.: Powiatowe Urzędy Pracy, Miejskie oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Gminne oraz Miejskie
Ośrodki Pomocy Społecznej, Media, Samorządy, Przedsiębiorcy)
3. Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie subregionu pilskiego
(np.: osoby pracujące, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii społecznej)
4. Nieformalne grupy działania, nieformalni Liderzy lokalni i lokalni przedsiębiorcy z subregionu pilskiego.

JAKIEGO WSPARCIA UDZIELAMY?
1. Wsparcie Doradcze
– doradztwo o charakterze ogólnym, specjalistycznym (prawne, księgowo- podatkowe, osobowe, finansowe,
marketingowe), doradztwo biznesowe
2. Wsparcie szkoleniowe oraz warsztatowe
– szkolenia zawodowe i branżowe, szkolenia specjalistyczne, szkolenia połączone z wizytą studyjną
3. Wsparcie animacyjne
– zakres działań animacyjnych mających na celu pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni
publicznej do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
4. Wsparcie dotacyjne na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES
– dotacje na utworzenie nowego miejsca pracy w istniejących lub nowoutworzonych PS lub PES
– podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe przy nowoutworzonych miejscach pracy
– usługi towarzyszące (warsztaty, doradztwo, mentoring, tutoring, coaching, wizyty studyjne itp.)
– usługi specjalistyczne (m.in. prawne, księgowe, marketingowe)
– 3 miesięczne staże w Przedsiębiorstwach Społecznych lub innych przedsiębiorstwach

Biuro OWES ETAP w Poznaniu Subregionalny punkt informacyjny w PILE
ul. Wachowiaka 8A
60-681 Poznań
Tel. 61 656 99 71
e-mail: owesetap@owesetap.pl
www.owesetap.pl
ul. Dąbrowskiego 8
64 – 920 Piła
Tel. +48 514 636 170

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat