Pierwsze spotkanie robocze sołtysów nowej kadencji


W dniu 31 stycznia, w sali narad w Urzędzie Gminy Kaczory odbyło się pierwsze  spotkanie nowo wybranych sołtysów gminy Kaczory, zorganizowane przez wójta gminy Kaczory.

Czwartkowe spotkanie otworzył wójt gminy  Brunon Wolski, który pogratulował wyboru sołtysom i przedstawił nowych gospodarzy sołectw w kadencji 2019-2024. Sołtysom, którzy w latach ubiegłych pełnili  już funkcję sołtysów podziękował za pracę na rzecz lokalnej społeczności, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę. Omawiając sprawy bieżące poprosił o przemyślenie kwestii ujednolicenia  opłat za wynajem sal na terenie całej gminy.

W dalszej części spotkania Gizela Durecka – sekretarz gminy przedstawiła podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, poinformowała sołtysów o odpowiedzialności materialnej i obowiązku tajemnicy skarbowej. Wszyscy sołtysi podpisali niezbędne oświadczenia i przyrzeczenia z tym związane.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP