Piramida i trampolina – do czerwca


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach prowadzi dwa projekty unijne dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Te projekty to Trampolina i Piramida.

Wnioskodawcą projektów jest Centrum Charytatywno – Opiekuńcze CARITAS im. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile, natomiast partnerem – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach.

Cel projektu Piramida to podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 40 osób z gminy Kaczory poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gminy Kaczory, korzystających z pomocy GOPS w Kaczorach, będących w wieku powyżej 30 r.ż, którzy chcą powrócić na rynek pracy (skorzystać z pomocy specjalistów psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, asystenta rodziny, psychoterapeuty; podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe, odbyć staż, znaleźć zatrudnienie). Projekt trwa od września 2013 r. do czerwca 2015 roku. Podczas trwania projektu osoby w nim uczestniczące mogą skorzystać z następujących form pomocy: 1) doradcy zawodowego, 2) psychoterapeuty, 3) asystenta rodziny, 4) prawnika oraz wziąć udział w warsztatach dla kobiet. Odbyły się także szkolenia zawodowe w następujących specjalnościach: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej; opiekun dziecięcy, opiekun dzienny; przedstawiciel handlowy z obsługa kasy fiskalnej; pracownik administracyjno-biurowy; florysta; ochrona osób i mienia; kurs prawa jazdy.

W ramach projektu odbywają się także 4-miesięczne staże zawodowe, na które skierowano 20 osób.

Z projektem Trampolina jest podobnie – ma służyć aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Jego cel to podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób w trudnej sytuacji materialnej, w wieku 18-30 lat z gminy Kaczory poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Projekt trwa od września 2013 roku do czerwca 2015 roku.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie gminy Kaczory, będących w wieku 18-30 r.ż, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu trudnej sytuacji materialnej ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), którzy chcą wejść na rynek pracy (skorzystać z pomocy specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, terapeuty uzależnień, pracownika socjalnego; podnieść lub zmienić kwalifikacje zawodowe, odbyć staż, znaleźć zatrudnienie).

Podczas trwania projektu osoby w nim uczestniczące mogą skorzystać z pomocy następujących osób: 1) doradcy zawodowego; 2) pracownika socjalnego; 3) terapeuty uzależnień; 4) prawnika; 5) psychologa (zajęcia indywidualne i grupowe)

oraz wziąć udział w zajęciach z: mentoringu, warsztatów przedsiębiorczości, w kursach zawodowych, pośrednictwa pracy.

W ramach projektu jego uczestnicy brali udział w następujących szkoleniach:

  • przedstawiciel handlowy z obsługą wózka widłowego

  • kurs prawa jazdy

  • przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej

  • pracownik administracyjno-biurowy

  • magazynier z obsługą wózka widłowego

  • asystent informacji naukowej.

W ramach projektu odbywają się także 3- miesięczne staże zawodowe, na które skierowanych zostało 30 osób.

Irena Radka
/kierownik GOPS w Kaczorach/

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP