Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Gmina Kaczory opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2016 r. PGN to dokument strategiczny, w którym zawarte zostały działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy Kaczory w latach 2014-2020, przyczyniające się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrożenia planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy, mieszkańców i podmiotów, działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich m.in. na: termomodernizację budynków, modernizację instalacji, wymianę urządzeń na energooszczędne, budowę obiektów pasywnych lub energooszczędnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizację elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat