Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Gmina Kaczory opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XIV/110/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2016 r. PGN to dokument strategiczny, w którym zawarte zostały działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy Kaczory w latach 2014-2020, przyczyniające się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Celem wdrożenia planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy, mieszkańców i podmiotów, działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich m.in. na: termomodernizację budynków, modernizację instalacji, wymianę urządzeń na energooszczędne, budowę obiektów pasywnych lub energooszczędnych, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, modernizację elektroenergetycznej lub ciepłowniczej sieci dystrybucyjnej.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP