Profilaktyka zdrowotna w Gminie Kaczory


Profilaktyka zdrowotna jest bardzo ważnym zagadnieniem ponieważ jej celem jest zmniejszenie zachorowalności na różne choroby. Celem programów profilaktycznych jest podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców a w konsekwencji zachęcanie ich do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych.

Styl życia człowieka w największym stopniu determinuje zachowanie zdrowia. Sami, w bardzo dużym stopniu, decydujemy o swoim zdrowiu, co dobrze odzwierciedla znane hasło Twoje zdrowie w twoich rękach.
Dbałość o zdrowie oraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej może w dużej mierze przyczynić się do wykrycia we wczesnym stadium wielu chorób, dlatego mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych.

W roku 2017 odbyły się już czterokrotnie bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69. Kolejne badanie dla pań odbędzie się dnia 21 listopada 2017 roku.

Profilaktyka onkologiczna wśród kobiet rozwija się na terenie całej Wielkopolski. Kolejny bezpłatny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w pełni finansowany przez Unię Europejską skierowany jest do kobiet w wieku 25 – 59 lat, którego celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet oraz podniesienie świadomości kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy. W naszej gminie badania cytologiczne w ramach tego Programu odbyły się w dniu 19 października br., z których skorzystało 12 pań. Badanie cytologiczne pozwala wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów. Daje możliwość oceny, czy znajdujemy się w grupie ryzyka zachorowalności na raka szyjki macicy.

Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych i dlatego badania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na kolejne badania.