Profilaktyka zdrowotna w Gminie Kaczory


Bardzo istotnym zagadnieniem jest profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia. Celem programów profilaktycznych jest podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców a w konsekwencji zachęcanie ich do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych. Zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację, satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych, czy też dobrą adaptację do zmian środowiska.

Styl życia człowieka w największym stopniu determinuje zachowanie zdrowia. Sami, w bardzo dużym stopniu, decydujemy o swoim zdrowiu, co dobrze odzwierciedla znane hasło Twoje zdrowie w twoich rękach.

Dbałość o zdrowie oraz większa świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej może w dużej mierze przyczynić się do wykrycia we wczesnym stadium wielu chorób, dlatego mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W roku 2016 odbyły się już trzykrotnie bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69. Kolejne badanie dla pań odbędzie się dnia 12 sierpnia 2016 roku od godz. 14.00.

Na każdym etapie działań promujących zdrowie oraz profilaktykę zdrowotną znaczącą rolę odgrywa edukacja zdrowotna, której celem jest wiedza, jak dbać o zdrowie własne i innych osób oraz dostępność do lekarzy rodzinnych i badań specjalistycznych. W dniu 29 lipca 2016 roku w salce Urzędu Gminy w Kaczorach odbyło się spotkanie edukacyjne dla zainteresowanych mieszkańców badaniami profilaktycznymi w kierunku nowotworu jelita grubego oraz prostaty. W spotkaniu udział wziął dr n.med. Dariusz Godlewski specjalista zdrowia publicznego z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów z Poznania, który bardzo jasno przybliżył problematykę badań profilaktycznych oraz zdrowego trybu życia.

Badania profilaktyczne w kierunku nowotworu gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn odbyły się w dniu 2 sierpnia 2016 roku. Z badań (PSA) oraz na krew utajoną skorzystało łącznie 97 osób.

Kolejne bezpłatne badania profilaktyczne schorzeń układu oddechowego (badanie RTG i spirometria dla kobiet i mężczyzn) odbędą się dnia 26 sierpnia 2016 r. od godz. 10.00 – 15.00. Wykonawcą tych badań jest Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Na badania można zapisywać się w Urzędzie Gminy w Kaczorach.

Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z bezpłatnych badań profilaktycznych i dlatego badania te cieszą się dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na kolejne badania.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP