Przez kolejne pięć lat będą dyrektorami


Dyrektorzy 6 placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Szkoły Podstawowej w Zelgniewie, Przedszkola Publicznego w Rzadkowie, w Dziembówku, w Morzewie i w Kaczorach będą przez kolejne 5 lat, czyli w okresie od 1.09 2010r. do 31.08.2015 r. pełnić funkcje kierownicze. Taką decyzję pojął wójt gminy Kaczory po otrzymaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

– Dyrektorzy wspomnianych placówek posiadają dobrą ocenę pracy, wystawioną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Spełniają wymogi określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kierują placówkami z wielkim zaangażowaniem, co owocuje wysokim poziomem nauczania i wychowania– wyjaśnia wójt gminy, Brunon Wolski.

Oficjalne wręczenie aktów przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom na kolejny okres 5 lat szkolnych miało miejsce 11 sierpnia. Akty na ręce dyrektorów złożył wójta gminy Kaczory – Brunona Wolskiego i Zdzisława Kępczyńska – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach.

Akty otrzymali: Wiesława Kończak– dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczorach, Dorota Kończak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelgniewie, Violetta Misiora – dyrektor Przedszkola Publicznego w Dziembówku, Anna Martenka – dyrektor Przedszkola Publicznego w Morzewie, Ryszard Stypuła – dyrektor Przedszkola Publicznego w Rzadkowie, Jolanta Szarek – dyrektor Przedszkola Publicznego w Kaczorach.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP