Sesja inauguracyjna w Kaczorach


W nowej kadencji Rady Gminy Kaczory na pierwszej sesji w dniu 1 grudnia 2014 r. dokonano wyboru przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących rady oraz powołano skład osobowy stałych komisji rady. Część roboczą obrad poprzedziło uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie złożone przez wójta gminy Brunona Wolskiego.

Sesję inauguracyjną, tradycyjnie zorganizowaną w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach, otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny – Ryszard Grzelak. Powitał on wszystkich przybyłych na posiedzenie gości, wśród których obecny był m.in. Henryk Stokłosa – radny Rady Powiatu w Pile. Po wysłuchaniu hymnu prowadzący posiedzenie Ryszard Grzelak odczytał rotę ślubowania, a po wyczytaniu nazwiska przez najmłodszą radną Katarzynę Rajek, radni kolejno wypowiadali „ślubuję”. Ślubowanie o następującej treści złożył także nowo wybrany wójt gminy Brunon Wolski: „Obejmując urząd Wójta Gminy Kaczory, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kaczory”.

W dalszej części trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie: Roma Gapińska, Katarzyna Rajek i Grzegorz Puchała przeprowadziła tajne głosowanie na przewodniczącego rady gminy. Większością głosów radni wybrali na to stanowisko Stefana Kowala. W wyniku kolejnego tajnego głosowania funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego rada gminy powierzyła Ryszardowi Grzelakowi. Drugim wiceprzewodniczącym rady została Aleksandra Wienke. Ustalono także (w głosowaniu jawnym) składy, w których będą pracować poszczególne stałe komisje. I tak, Komisja Rewizyjna to następujące osoby: Henryk Kalka (przewodniczący komisji), Józef Ligenza (z-ca przewodniczącego komisji) i Katarzyna Rajek (członek); Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu: Kazimierz Załachowski (przewodniczący komisji), Grzegorz Puchała (z-ca przewodniczącego komisji), Ryszard Grzelak (członek) i Paulina Parecka (członek); Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Jan Kieruj (przewodniczący komisji), Marek Radke (z-ca przewodniczącego komisji), Aleksandra Wienke (członek) i Radosław Górka (członek); Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Dariusz Krupa (przewodniczący komisji), Roma Gapińska (z-ca przewodniczącego komisji), Stafan Kowal (członek) i Wiesława Szymczak (członek).

W końcowej części obrad głos zabrał m.in. wójt gminy Kaczory Brunon Wolski. Włodarz podziękował mieszkańcom gminy za zaufanie, a wszystkim osobom, które zgłosiły swoją kandydaturę w tegorocznych wyborach za chęć działania dla dobra społeczności lokalnej. Apelował do radnych o współpracę oraz tworzenie życzliwej atmosfery w radzie. – Tylko dzięki wspólnej współpracy można uzyskać dobre efekty w naszej działalności – mówił włodarz gminy. W dalszej części wypowiedzi zaznaczył, iż w bieżącej kadencji oprócz zadań, które zostały przedstawione w programie wyborczym jego komitetu, samorząd gminny będzie tak jak dotychczas tworzyć korzystne warunki do rozwoju nowych zakładów pracy na terenie gminy.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat