Sesja Rady Gminy 26 października


W dniu 26 października 2017 r. o godz. 12.00 (czwartek) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy

Porządek XXIII sesji Rady Gminy Kaczory:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 3. Zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  – przewodniczących Komisji,
  – Wójta.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (teren wsi Kaczory).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położony m w gminie Kaczory.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej.
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017 – 2026 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie.
 26. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.
 27. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 28. Zapytania i wolne wnioski.
 29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 30. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat