Stypendia dla studentów Gminy Kaczory


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kaczory mieszkańcy naszej gminy zameldowani na pobyt stały, będący studentami i doktorantami wyższych szkół publicznych i niepublicznych, kształcący się w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych mogą ubiegać się o pomoc materialną – stypendium. Pomoc materialna może być przyznana studentom, których dochód miesięczny brutto na osobę w rodzinie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w roku 2017 jest to kwota 2000 zł, w 2018 roku – 2100 zł). Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Kaczorach, pokój nr 12.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie potwierdzające fakt kształcenia się na wyższej uczelni z podaniem rodzaju studiów i semestru.
  2. Zaświadczenia o dochodach (brutto) członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (średnia z 3 miesięcy – brutto).
  3. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy finansowej z innych źródeł (np. z zakładu pracy, z uczelni itp.).
  4. Dokumenty potwierdzające koszty ponoszone w związku z kształceniem się (dowód wpłaty czesnego, opłaty za akademik, za dojazdy, za wyżywienie, za zakup pomocy naukowych itp.).
  5. Oświadczenie, że członkowie rodziny nie mają innych dochodów poza wskazanymi we wniosku.

Stypendium może być przyznane studentowi jeden raz w semestrze. Stypendium nie przysługuje w okresie powtarzania roku (semestru) oraz urlopu dziekańskiego. Wójt Gminy Kaczory może przyznać pomoc materialną w formie stypendium doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat