Stypendia szkolne


Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie i ich rodziny mogą liczyć na pomoc w formie stypendium szkolnego.

Od pierwszego do piętnastego września (i do piętnastego października w przypadku słuchaczy kolegiów) można starać się o stypendia szkolne na terenie Gminy Kaczory.

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przyznawanym dla ucznia na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym – w zależności od otrzymanych środków.

Wnioski uczniów uczących się w szkołach podstawowych oraz w publicznych gimnazjach należy składać w szkołach, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych składają wnioski w sekretariacie gimnazjum w Kaczorach.

Wnioski mogą składać: rodzice niepełnoletniego ucznia lub jego opiekunowie prawni.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – obecna kwota dochodu na jednego członka rodziny wynosi netto 456zł.

Stypendia szkolne przysługują: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP