Uroczyste wręczenie aktów dyrektorom i nauczycielom


21 sierpnia w Urzędzie Gminy w Kaczorach odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: pani Agnieszka Kronos – nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, pani Justyna Wieczorek – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Śmiłowie i pan Łukasz Wojnicki – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziembowie. Akt nadania wręczył pan Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory oraz pani Zdzisława Kępczyńska – dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach, w obecności pani Grażyny Miler – dyrektora Gimnazjum w Kaczorach oraz pani Doroty Kończak – dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowie.

Włodarz gminy wręczając akty, życzył nauczycielom wielu sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz we współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami i lokalną społecznością.

W tym samym dniu w Urzędzie Gminy w Kaczorach odbyło się drugie spotkanie, na którym pan Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory wspólnie z panią Zdzisławą Kępczyńską dyrektorem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach wręczyli dyrektorom sześciu placówek oświatowych z terenu gminy Kaczory akty przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

W gronie osób, które otrzymały akty znaleźli się: pani Wiesława Kończak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczorach, pani Violetta Misiora – dyrektor Publicznego Przedszkola w Dziembówku, pani Anna Martenka – dyrektor Publicznego Przedszkola w Morzewie, pan Ryszard Stypuła – dyrektor Publicznego Przedszkola w Rzadkowie, pani Jolanta Szarek – dyrektor Publicznego Przedszkola w Kaczorach, pani Małgorzata Jęchorek – dyrektor Publicznego Przedszkola w Dziembowie.

Pan Brunon Wolski życzył dyrektorom wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów, które będą powodem do satysfakcji i spełnienia zawodowego, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wiele zapału i energii do dalszej pracy.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP