W gminie Kaczory mobilna zbiórka odpadów już 30 marca 2015


Na terenie gminy Kaczory 30 marca zostanie przeprowadzona, pierwsza w bieżącym roku, mobilna zbiórka odpadów. Łącznie w 2015r. na terenie gmin członkowskich, Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, zorganizuje cztery takie zbiórki (jedną na kwartał).

Podczas akcji odbierane będą odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i inne tekstylia, przeterminowane leki oraz zużyte opony o średnicy do 110 centymetrów z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony.

Odpady należy wystawić najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie, w miejscu bezpiecznym dla pieszych i ruchu drogowego – w zabudowie wielorodzinnej do altany śmietnikowej, w zabudowie jednorodzinnej przed posesję.

Uwaga! Wystawianie ww. odpadów poza terminami mobilnych zbiórek stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP