XI Olimpiada Ekologiczna Powiatu Pilskiego – etap gminny


21 października 2011r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kaczorach odbył się II etap gminnej olimpiady ekologicznej szkół podstawowych i gimnazjów. Z Szkół Podstawowych kl. IV – VI z Kaczor, Śmiłowa, Dziembowa i Morzewa udział wzięło łącznie 19 uczniów. Test, który dzieci pisały trwał 45 min. i posiadał 30 pytań. Maksymalną ilość punktów jaką można było zdobyć to 30. Najlepszy z Szkół Podstawowych był Michał Przypaśniak kl. VI b ( Sz.P. Kaczoy ) z dorobkiem 24 p. drugie miejsce zajęła Martyna Kryger kl V a ( Sz.P. Kaczory ) , trzecie miejsce zdobył Krzysztof Kościański kl. V ( Sz.P. Śmiłowo ).  W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach najlepszy okazał się Kacper Nowak kl. III b, a tuz za nim Roksana Odor kl. III b i Adrianna Rykaluk kl. II d. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, które ufundował Wójt Gminy Brunon Wolski. Wszystkie te osoby wezmą udział w etapie powiatowym . A więc czekamy i życzymy powodzenia!!! Całością organizacji olimpiady zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego. Z ramienia Urzędu Gminy organizacją zajmuje się pan Kazimierz Pluciak inspektor ds. Rolnych i Ochrony Środowiska. Wszystkim bardzo dziękujemy. Nauczycielom za przygotowanie uczniów, a uczniom życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.

Opr. Fot. ( m.b.)