XX Sesja Rady Gminy Kaczory


14 maja 2021 r. odbyła się XX sesja Rady Gminy. Jednym z najważniejszych jej punktów było udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok. Udzielenie wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020 oraz pracy administracji samorządowej. Uchwałę za udzieleniem wotum podjęto jednogłośnie.

Absolutorium, czyli potwierdzenie przez Radę Gminy, że Wójt prawidłowo zrealizował budżet, poprzedziło odczytanie sprawozdania finansowego, wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii RIO w Poznaniu. Do ważniejszych zadań 2020 r. należało dokończenie budowy ścieżki rowerowej Kaczory-Krzewina-Dziembowo, przebudowa ul. Leśnej w Kaczorach, rozbudowa szatni sportowej w  Dziembowie czy rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Gminy. Również i tym razem radni przyznali Wójtowi absolutorium jednogłośnie.

Przedmiotem obrad były też m.in. zmiany uchwały budżetowej na 2021 r., Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP