XXV sesja Rady Gminy Kaczory


14 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się XXV sesja Rady Gminy. Obradowano głównie na temat podatków. Mieszkańcy gminy mogą być zadowoleni, radni uchwalili korzystną dla mieszkańców wysokość podatków od nieruchomości na rok 2010. Co prawda wzrosną one, ale tylko w minimalnym stopniu. A zatem nasze rodzinne budżety za bardzo nie ucierpią .Zgodnie z uchwałą stawki podatkowe będą prezentowały się następująco:

  • podatek od gruntów, związany z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,75 zł od 1 m kw. powierzchni
  • podatek od gruntów pod zbiornikami wodnymi – 4,04 zł. od 1 ha powierzchni,
  • podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,19 zł od 1 m kw. powierzchni,
  • podatek od budynków mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 od 1 m kw. powierzchni użytecznej,
  • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,00 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej,
  • podatek od budowli – 2 proc ich wartości.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP