XXVIII sesja Rady Gminy


W dniu 26 lutego 2010 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach o godz. 1200odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Kaczory, w której uczestniczyli: wójt gminy, skarbnik gminy, radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy i jednostek organizacyjnych gminy, Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach, zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Obrady rozpoczęto od wprowadzenia zmiany w porządku XXVIII sesji, do którego jednogłośnie dodano sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. W/w sprawozdanie, z upoważnienia Wójta Gminy szczegółowo przedstawiła Pani Zdzisława Kępczyńska Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kaczorach.

Zgodnie z porządkiem sesji, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. – zwiększyli plan dochodów i wydatków o kwotę 152.502 tys. zł. Podobnie jak w 2009 r., podjęli także uchwałę w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych komisji tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Praworządności i Budżetu.

W trakcie obrad Radni jednogłośnie upoważnili Wójta Gminy do prowadzenia rozmów oraz negocjacji z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie wykupu pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Gminy.

Pan Piotr Jankowski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach zaprezentował informację nt. bezpieczeństwa publicznego w gminie Kaczory. Szczegółowo omówił poszczególne kategorie przestępstw w rozbiciu na poszczególne miejscowości gminy Kaczory. Poinformował także, że w minionym roku w Posterunku Policji w Kaczorach przeprowadzono łącznie 91 dochodzeń, w których stwierdzono 155 czynów, a ogólna wykrywalność w 2009 r. wynosiła 91,86%.

  Wójt Gminy Kaczory mgr Brunon Wolski podczas swojej informacji z działalności w okresie międzysesyjnym ocenił pozytywnie pracę Posterunku Policji w Kaczorach w 2009 r. i podziękował Panu P. Jankowskiemu oraz wszystkim jego funkcjonariuszom za dotychczasową działalność.

Na zakończenie wójt odpowiedział na zgłoszone przez radnych wnioski.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapis lub odczyt plików cookies wg ustawień przeglądarki. Przetwarzanie działa wg RODO

Zamknij komunikat