Złote Gody


18 grudnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń nadanych przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale za pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia otrzymały cztery pary małżeńskie z terenu gminy Kaczory.

Jubilatów tradycyjnie powitała Jadwiga Wojnicka – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: – Drodzy Państwo, już 50 lat dzielicie wspólnie troski i radości życia dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Wasze 50-lecie trwałego i przykładnego pożycia małżeńskiego to symbol miłości i wierności małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia istoty związku dwojga sobie bliskich, kochających się osób.

Następnie wyrazy uznania za długie i zgodne pożycie małżeńskie skierował do jubilatów Brunon Wolski – wójt gminy Kaczory, który składając gratulacje, życzył jubilatom dalszych długich lat życia w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Włodarz gminy w asyście Stefana Kowala – przewodniczącego Rady Gminy Kaczory, Jadwigi Wojnickiej – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i jej zastępcy Józefa Kowalskiego dokonał uroczystej dekoracji złotych par.

W gronie szczęśliwych małżonków, którym wręczono pamiątkowe medale, listy gratulacyjne i kwiaty znaleźli się państwo: Elżbieta i Arnold Röhlowie ze Śmiłowa, Brygida i Zygmunt Kinowie z Kaczor, Bernadeta i Kazimierz Kupichowie z Krzewiny oraz Małgorzata i Franciszek Kozłowscy z Kaczor.

Na piątkowej uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu i szampana, przy których odśpiewano na cześć jubilatów tradycyjne „sto lat” . Całość wydarzenia dopełnił koncert w wykonaniu zespołu wokalnego „Sonata”.

Parę tygodni wcześniej pięćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego uczcili państwo Bogumiła i Ryszard Grzelakowie z Dziembówka. Przedstawiciele samorządu odwiedzili dostojnych jubilatów 7 listopada. Podczas okolicznościowego spotkania państwo Grzelakowie zostali uhonorowani odznaczeniami nadanymi przez Prezydenta PR. Otrzymali także listy gratulacyjne i okolicznościowe kwiaty. Jubilatom nie szczędzono ciepłych słów i serdecznych życzeń.

Szanowni Państwo!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 - chorobę wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję do mieszkańców gminy Kaczory, aby ograniczyć bezpośrednie załatwianie spraw w urzędzie.

Prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

W razie konieczności dokonywania wpłat w kasie proszę o skorzystanie z możliwości dokonania płatności drogą elektroniczną. Dane do przelewu: BS Chodzież 40 8945 0002 0010 0120 2000 0030

Telefon: 67 2842371 FAX: 67 2841233 WWW: kaczory.pl EPUAP: /y4w75r6ayf/SkrytkaESP